Adresse

Yggdra AS
Karimoen 38
2743 Harestua

Organisasjonsnummer

992 283 564 MVA

Telefon

934 81 722

Epost

post@yggdra.no

Kontaktperson
Daglig leder Erling Akre Bækø erling@yggdra.no 934 81 722