Kompetanse

Konsulenttjenester

Yggdra tilbyr konsulenttjenester vedrørende produktene vi leverer. Vi hjelper deg med oppsett og bruk, holder kurs, spessifiserer tilpansninger, utvikler og tester. I større prosjekter kan vi også ta rollen som prosjektleder.

Utvikling

En av de største fordelene med Microsoft Dynamics AX, er at systemet er svært enkelt å tilpasse. Alle funksjonene i systemet kan endres slik at de dekker nye behov. Det kan også utvikles helt nye funksjoner og moduler. Yggdra Abonnement og Yggdra SkannInn er eksempler på moduler vi har utviklet.

Prosjektledelse

Større prosjekter involverer gjerne flere personer fra kunden og ulike leverandører. For at slike prosjekter skal lykkes må ansvarsforhold defineres klart og oppgaver må tildeles og følges opp.