Hovedfunksjoner

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition

Microsoft Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition er et IT-system for bedrifter. Systemet benyttes til å understøtte nær sagt alle administrative oppgaver i en bedrift. Alt fra funksjonalitet for regnskapsførsel, utskrift av plukklister til godkjenning av reiseregninger finnes i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition.

Historikk

Microsoft Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition er bedre kjent som Axapta eller Dynamics AX, og ble opprinnelig utviklet av Damgaard i Danmark. På 80- og 90-tallet var Damgaard best kjent som produsent av Concorde XAL. Axapta omtales derfor ofte som etterfølgeren til Concorde XAL.

I år 2000 ble Damgaard slått sammen med Navision(et annet dansk programvarefirma), før de to sammenslåtte selskapene i 2002 ble kjøpte av Microsoft for 1,55 milliarder USD.

Produktet byttet først navn fra Damgaard Axapta til Navision Axapta og het en tid Microsoft Business Solutions Axapta og Microsoft Dynamics AX før det til slutt fikk navnet Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition.

Versjon 1.0

Dynamics AX 1.0 kom på markedet i Danmark og USA i mars 1998. Versjon inneholdt funksjonalitet innen områdene finans, handel, logistikk og produksjon. I november samme år ble versjon 1.5 frigitt i en rekke europeiske land, deriblant Norge.

Versjon 2.0

Versjon 2.0 kom i juli 1999 og inneholdt en rekke nyheter både funksjonsmessig og teknisk. På den tekniske siden kom støtte for teknologier som COM og OLAP, men den viktigste nyheten var kanskje introduksjon av 3-lagsarkitektur (database, objektserver og klient). 3-lagsarkitekturen er vesentlig for skalerbarheten av systemet.

Versjon 2.1 og 2.5 kom året etter og introduserte blant annet en integrert kundeweb og flere nye moduler, med prosjekt- og bankmodulen som de viktigste.

Til 2.5 ble det også frigitt en pakke med tilleggsmoduler kalt ”Market Pack”. Denne inneholdt moduler utviklet av forskjellige partnere. Dette konseptet ble aldri noen suksess og disse modulene er senere enten tatt inn i hovedversjonen eller avviklet.

Versjon 3.0

Versjon 3.0 kom i 2002 og er den siste versjonen som ble frigitt før Microsoft tok over styringen for fult. Denne versjonen er stadig i bruk og har blitt oppgradert med 6 servicepakker.

Versjonen introduserte nyheter som Enterprise Portal, bedre støtte for samhandling mellom egne selskaper og behovsplanlegging, men først av alt inneholdt versjonen en mengde forbedringer i samtlige (videreførte) moduler.

Versjon 4.0

Versjon 4.0 kom i mars 2006 og var den første versjonen hvor Microsoft tydelig satte sitt preg på programmet. Funksjonsmessig kom en servicemodul og et nytt rammeverk for integrasjoner mot eksterne systemer. Designmessig lignet menystruktur og skjermbilder mye på Outlook, men den største endringen var nok at Microsoft byttet ut komponenter utviklet av 3. partsleverandører og erstattet de med egne komponenter og teknologier. De første versjonene av 4.0 slet med ustabilitet, men dette er bedret mye gjennom to omfattende oppdateringspakker.

Versjon 5.0

Versjon 5.0 er gitt navnet ”Microsoft Dynamics AX 2009” og ble frigitt i mai 2008. Dette var den første versjonen hvor både Windows- og Webbrukere hadde fått et rollebasert brukergrensesnitt. Nytt var også en egen modul for føring av reiseregninger, samt støtte for og tettere integrasjon mot, en rekke av Microsofts øvrige produkter.

Teknisk sett ble systemet gjort mindre komplekst ved at 2-lagsarkitekturen ble fjernet. Det er fra versjon 5.0 kun støtte for 3-lagsklienter.

En annen vesentlig endring var at landspesifikk funksjonalitet nå blir inkludert i standardsystemet. Dette arbeidet ble påbegynt i 4.0 versjonen og er egentlig ikke helt sluttført, men det som gjenstår gjelder Kina, India, Japan, Thailand og Tyrkia. I tidligere versjoner skapte det mye utviklingsarbeid om man hadde behov for landspesifikk funksjonalitet fra mer enn ett land.

Versjon 6.0

Versjon 6.0 er gitt navnet ”Microsoft Dynamics AX 2012” og ble frigitt 1. august 2011. Norsk språk ble tilgjengelig 8. november samme år.

Arbeidet med 2012 versjonen hadde da pågått i over tre år. De største endringene finner man innen rapportering og analyse. Bruken av finansdimensjoner er også endret mye. Det kan nå legges til nye dimensjoner i et eget skjermbilde og antall dimensjoner er ubegrenset.

All rapportering baserer seg nå på "Reporting Services", rapporteringsløsningen i Microsoft SQL Server. Det er ikke lenger støtte for bruk av Oracle som database.

Dynamics AX 2012 R2 ble frigitt 1. desember 2012.

1. mai 2014 ble Dynamics AX 2012 R3 frigitt. Dette er en ny fullversjon som blant annet inneholder alle rettelser som er frigitt til AX 2012 og AX 2012 R2. Man kan oppgradere alle versjoner fra 4.0 og nyere dirkete til Dynamics AX 2012 R3.

Versjon 7.0

Versjon 7.0 er gitt navnet ”Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition” og ble frigitt som en skytjeneste 24. februar 2016. En hovedendring er at Windows-klienten er erstattet av en nyutviklet Web-klient. En annen er at versjonen nå tilbys som en skytjeneste, men den kan fortsatt installeres på egne servere.