Funksjoner i Yggdra Abonnement

Yggdra Abonnement

Fakturerer du kundene dine det samme måned etter måned? I såfall kan Yggdra Abonnement være noe for deg.

Yggdra Abonnement er en enkel, men fleksibel abonnementsløsning for "Microsoft Dynamics AX". Du registrerer hvilke kunder som abonnerer på hva, og kjører periodisk en rutine som benytter dette til å opprette standard salgsordre. Salgsordrene kan du plukke, levere og fakturerer på vanlig måte.

På abonnementet er det også mulig å registrere engangslinjer. Dvs. linjer som kun skal være med på neste ordre.

Yggdra Abonnement