Kompetanse

Konsulenttjenester

Yggdra tilbyr konsulenttjenester vedrørende produktene vi leverer. Vi hjelper deg med oppsett og bruk, holder kurs, spessifiserer tilpansninger, utvikler og tester. I større prosjekter kan vi også ta rollen som prosjektleder.

Foranalyse og kravspesifikasjon

Valg av nytt forretningssystem er en vanskelig beslutning. Vi bidrar med utarbeidelse av kravspesifikasjon og/eller gjennomføring av foranalyse. En foranalyse munner gjerne ut i en løsningsbeskrivelse hvor vi beskriver hvordan dine forretningsprosesser blir ivaretatt i Dynamics AX.

Kurs

Yggdra tilbyr skreddersydde kurs innen våre kompetanseområder. Kursene kan organiseres som gjennomgang i plenum, som klasseromsundervisning eller som veiledning til egenopplæring. Ta kontakt så finner vi sammen frem til egnet kursform, innhold og sted.

Bistand

Forretningssystemer er komplekse IT-systemer som verken er feilfrie eller håndterer alle mulige feilkilder. Vi vet at når du har behov for hjelp er det viktig for deg å få løst problemet så raskt som mulig. Våre kunder kan fortelle deg at det får du hos Yggdra!