Kompetanse

Design, utvikling og test

En av de største fordelene med Microsoft Dynamics AX, er at systemet så enkelt kan tilpasses. Alle funksjonene i systemet kan endres slik at de dekker nye behov. Det kan også utvikles helt nye funksjoner og moduler.

Yggdra har svært god kompetanse på utvikling av tilpasninger. Vi utvikler både kundespesifikke tilpaninger og generelle tilpasninger som tas inn i våre produkter.

Utviklingsprosessen starter gjerne med at kunden har et behov som ønskes løst på en annen måte enn hva som er mulig å få til med parametre og oppsett i standardsystemet. I samråd med kunden finner vi frem til hvordan systemet skal virke fra et brukersynspunkt. Vi kaller dette for funksjonelt design.

Ut fra det funksjonelle designet vil prosessen gå videre til utvikling og testing internt i Yggdra. Deretter installeres tilpasningen i kundens utviklingsmiljø for kontroll og godkjenning. Er alt OK installeres tilpasningen i kundens driftsmijø.

Under følger noen eksempler på tilpasninger vi har utviklet: