Kompetanse

Prosjektledelse

Større prosjekter involverer gjerne flere personer fra kunden og ulike leverandører. For at slike prosjekter skal lykkes må ansvarsforhold defineres klart og oppgaver må tildeles og følges opp.

Et prosjekt ledet av Yggdra starter som regel med en overorndet løsningsbeskrivelse. Dette er hovedplanen som skisserer hvordan systemet skal virke. Vi bryter deretter ned planen i ulike faser. Hvor mange faser og hva de inneholder vil variere fra prosjekt til prosjekt.

Når fasene er definert, starter arbeidet med å spesifisere i detalj hva som skal gjøres. Sammen med kunden utarbeider vi spesifikasjoner over alle endringer som skal utføres og diskuterer fordeler og ulemper med forskjellige løsninger.

Etterhvert som spesifikasjoner blir utarbeidet går de videre til utvikling og test, før de til slutt testes og godkjennes av kunden. Når alle endringer som skal utføres i en fase er godkjent, påbegynnes neste fase.

Før driftssetting av et system med mange endringer må alle kritiske rutiner testes så reelt som mulig. I denne perioden bør det ikke legges til ny funksjonalitet, men kun foretas retting av de feil som måtte oppdages.